Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - william2001

Pages: 1 [2] 3
31


ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾನಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ೧೯೧೩ ಮಾರ್ಚ ೫ರಂದು.ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ.ಇವರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕೂರಾವ್ ನಾಡಗೀರ,ತಾಯಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ. ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಇಯತ್ತೆಯವರೆಗೆ ಆಯಿತು. ೧೯೨೪ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಾಗ, ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೆದುರಿಗೆ “ಸ್ವಾಗತವು ಸ್ವಾಗತವು ಸಕಲ ಜನ ಸಂಕುಲಕೆ” ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹಾಗೂ ಸಭಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ತಾಯಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಗಾಯಕಿ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕರಾದ ಹೀರಾಬಾಯಿ ಬಡೋದೆಕರ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಖಾನರು ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಿಕೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ದತ್ತೋಪಂತ ದೇಸಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಹುಲಗೂರ ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಗಂಗೂಬಾಯಿ, ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿರಾನಾ ಘರಾನಾ ಗಾಯಕರಾದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಯಾನೆ ರಾಮಭಾವು ಕುಂದಗೋಳಕರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದರು. ತನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರು ಹಾಡುವದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು!

ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ತಾಯಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಗಾಯಕಿ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕರಾದ ಹೀರಾಬಾಯಿ ಬಡೋದೆಕರ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಖಾನರು ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಿಕೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ[ [೧] ಕಲಿಸುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ದತ್ತೋಪಂತ ದೇಸಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಹುಲಗೂರ ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಗಂಗೂಬಾಯಿ, ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿರಾನಾ ಘರಾನಾ ಗಾಯಕರಾದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಯಾನೆ ರಾಮಭಾವು ಕುಂದಗೋಳಕರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದರು. ತನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರು ಹಾಡುವದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು! ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ತಾಯಿ ೧೯೩೨ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡದ್ದು ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತದ ಘಟನೆಯಾಯಿತು. ವರ್ಷಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕೂರಾಯರೂ ಸಹ ನಿಧನರಾದರು. == ಸಂಗೀತ ಯಾತ್ರೆ == ೧೯೨೯ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗುರುನಾಥ ಕೌಲಗಿ ಎನ್ನುವ ವಕೀಲರು ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದರು. ೧೯೩೨ರಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಮ್.ವಿ. ಗ್ರಾಮಾಫೋನ ಕಂಪನಿಯವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರು ಮುಂಬಯಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರು ಮುಂಬಯಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಡತೊಡಗಿದರು. ಎಚ್.ಎಮ್.ವಿ. ಕಂಪನಿಯವರು ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ಮೊದಲ ಗಾನಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹುಬಳೀಕರ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ಆ ಬಳಿಕ ಗಾಂಧಾರಿ ಹಾನಗಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂಬಯಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದಾಮ ಸಂಗೀತಕಾರರಾದ ಬಡೆ ಗುಲಾಮ ಅಲಿ ಖಾನ, ಉಸ್ತಾದ ಫಯಾಜ ಖಾನ, ಪಂಡಿತ ಓಂಕಾರನಾಥ, ಶಹನಾಯಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ ಮೊದಲಾದವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರನಟಿ ನರ್ಗೀಸಳ ತಾಯಿಯಾದ ಜದ್ದನಬಾಯಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರು ಕೊಲಕತ್ತಾದಲ್ಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಲನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು.

ಗಾನಮುದ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲದೆ, ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರು ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸತೊಡಗಿದರು.

ಸಂಗೀತಯಾತ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಸಾಗಿತಾದರೂ, ಜೀವನಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೃಷ್ಣಾ, ಬಾಬೂ, ನಾರಾಯಣ ಇವರು ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ಪತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಕೌಲಗಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮನೆಯನ್ನು ಒತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸಾಲ ಮರಳಿಸಲಾಗದೆ ಮನೆಯು ಲಿಲಾವಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸುದೈವದಿಂದ ಲಿಲಾವಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವ ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥರು ಇವರಿಗೇ ಅದನ್ನು ಮರಳಿಸಿ, ಲಿಲಾವಿನ ಹಣವನ್ನು ಅನುಕೂಲತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾಥ ಕೌಲಗಿಯವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಯಿತು. ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ, ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಕೌಲಗಿಯವರು ೧೯೬೬ ಮಾರ್ಚ ೬ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.

32
Inner Rage / Political Debates on Sploder
« on: July 13, 2019, 06:57 pm »
Let me just say that there's a reason why I don't like to talk on the Debate Tower much anymore about topics
I feel like a good amount of people on Sploder take political topics so seriously to the point that friendships and perceptions of users are entirely changed JUST BECAUSE somebody disagrees with their political leanings.
As soon as someone disagrees with someone else on a political topic, they get annoyed, they start making assumptions about the rest of their political leanings and what they believe, and they get absolutely toxic and start insulting the other person even outside of the political area. I feel as though the reason why the tower has also become an echo chamber of sorts is because people get scared to express their ideas because any time a dissenting opinion is brought up people decide to swarm them and start absolutely tearing them apart with self-righteous behavior, which is really splodeing annoying.
TL;DR I absolutely hate the debate tower on sploder right now because it's a trap for people to become disliked and constantly harassed just because of their political leaning instead of a place where people discuss something civilly and with respect for the other side.

33
General / hi???
« on: July 07, 2019, 08:58 pm »
???

34
General / The Fog Consumes All.
« on: July 07, 2019, 07:51 am »
Destinies of the past are changed by fiction
The two meddling in seemingly inconceivable yet potent ways
Fog surrounds the confused mind with a loud cheerful laugh
Fingers begin to tingle with the excitement of unforeseen worlds
Ready to be written down, ink neatly pattered on prominent powerful paper,
Or titter tattered on the mechanical whirs and groans of the keyboard
While knowing everything isn't a possibility, fog dont caare.
The seemingly odius yet strangely inspiring puffs of white mystery spurring us
Creating stories and mixing them with reality to create curious hues of beautiful color
Mysteries that, while seem pessimistic and dark, bring about great creativity and craftsmanship.
The Fog Consumes All.

35
General / Good morning Sploder.
« on: July 07, 2019, 06:55 am »
I express greatest wishes towards you all this fine morning at 7:00 Eastern Standard Time of the United States of America with Daylight Savings Time.

36
General / H
« on: July 03, 2019, 11:02 pm »
<a href="https://www.youtube.com/v/4W9QJcx5nsw" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/4W9QJcx5nsw</a>

37
General / Apology
« on: June 27, 2019, 07:54 pm »
im sorry  ^-^

38
General / i am an anonfilly
« on: June 27, 2019, 10:40 am »
<-----------
chilling out with the bois

39
General / You have received a warning.
« on: June 26, 2019, 11:23 am »
"It's opposite day. Also you're a Butter Ball Bill and a nice guy
~Sploder Staff, probably"

40
<a href="https://www.youtube.com/v/G5goISKPSH8" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/G5goISKPSH8</a>

41
General / A little mini rant about local elections
« on: June 06, 2019, 12:22 pm »
Why is it so damn hard to find which local elections are coming up? it feels done on purpose just because local elections are much more influential and much more direct than state/national elections.

42
General / splode you splodes who were in that server
« on: June 06, 2019, 08:21 am »
Sweden, Mix, Marc, a few of the others
You splodes kept on making what was supposed to be a friendly server into nothing more than a server for gossip and to just continually fight and harass others and among yourselves

So now there is no more server to go back to

splode you

for the record btw this isnt about your political views at all but what you used that server for

43
General / I Am Glad I Am Stepping...
« on: June 02, 2019, 11:43 am »
...

44
General / So, a guy walks into a bar
« on: June 01, 2019, 09:36 am »
And says "ouch!"

45
General / lods of emone
« on: May 31, 2019, 06:41 pm »
<a href="https://www.youtube.com/v/ULeDlxa3gyc" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/ULeDlxa3gyc</a>

46
General / Christ rockyroad
« on: May 30, 2019, 01:12 pm »
Calm down on that there postin'

47
General / Every year described since 2010
« on: May 12, 2019, 10:56 pm »
2010 - Honestly can't remember much about this time. I was around 9 years old at the time being and was in 3rd and 4th grade. I was a little troublemaker back then. I do remember it had been pretty terrible at times and I got in trouble a lot.
Overall year rating: 5/102011 - 4th and 5th grade... oh dear god this might've been a bad year, at least for the first half. Still don't remember a whole lot about it but it was pretty strange, all that I can remember.
Overall year rating: 5/10


2012 - 5th and 6th grade. Started becoming terribly overweight. I believe early 2012 was the time when I got my 3ds? Not quite sure.
Overall year rating: 5/10


2013 - Ahh, 6th and 7th grade. Here's where I remember more of it. Overall, 6th grade was an interesting time. 7th grade is when splode started getting insane and I fell on a spiral towards that edgy teenage angsty depression we all know and love, guess it started early. I felt like I didn't belong in society... this feeling would only get worse as time went on. Oh, and this was also the date when I joined a certain forums under a new username.
Overall year rating: 4/10


2014 - Oh my god... such a bittersweet year. This was the time when I felt the most suicidal in the early years, as I felt an outcast and felt like I didn't belong. It was at the peak and I had even attempted suicide by overdosing on melatonin... it did nothing. However, later in my depression I discovered something wonderful and calming. So calming and wonderful that I continued to be a part of it even up to this day... something that staved off my loneliness and depression for a good two to three years.
Overall year rating: 7/10


2015 - Honestly... this year felt like a time warp. Idk if anybody else felt the same but it feels like this year never even happened lol. I did go from middle school to high school during this time. 8th grade year was interesting indeed, yet it was uneventful at the same time. Freshman year was a brand new start. I made friends with some of the bullies that had tormented me for the past few years, and I started making straight A's across all classes. It was the start of something brand new. Strange, but welcoming. I proceeded to feel happy and determined.
Overall year rating: 8/10


2016 - Freshman year was nearing its completion. It was a good start to High School, and looking back on it feels very nostalgic. I did not foresee my Sophomore year being even better than my freshman year... but it was. There was a lot of stuff that became extremely chaotic, I developed my current political and spiritual beliefs and sexuality during this time, and there were a lot of bizarre but welcoming things that happened during this year that I've absolutely loved. I even met another person who shared my interest in entertainment. The year ended out extremely chaotically yet I didn't mind that. It was handled so beautifully and interestingly that it was absolutely bizarre yet wonderful at the same time. I proceeded to feel happy and determined.
Overall year rating: 10/10


2017 - Ahh, sophomore year was nearing its conclusion. The tests went good, I had a fun time. Everything was perfect- er... at least, as perfect as it could be on this planet. I proceeded to feel happy and determined... and then Junior year showed up. New stress, new pressure, new goals, new feelings... Instead of it being different but welcoming, it was simply not welcoming at all. I had started to feel depressed again, though for entirely different reasons than before. I started getting more nostalgic of the past, especially 2014 and 2016... "where had the time gone?" I thought. In feeling so determined to get through with the school years and just get on with being able to practice entering into other realities, I had in turn made all of the years feel extremely fast. While this was good at the time being, eh... it eventually made me turn sour, along with frustration because of certain things that had not happened yet... that I promised myself would happen and promised myself I would be able to develop... ever since 2014. The illusion was starting to shatter, I had to look forward to the future instead. After all, I can't all rely on false feelings and promises to get me forward.
It was time I started being an adult about life and my circumstances.
Overall year rating: 5.5/10

2018 - Honestly this year had some bittersweet moments. Overall though, it was splodety. Late 2018 was actually good in that it contained some decent splode and as well I shifted my perspective as well as my relations with other people on here and it changed my life just like early 2017, hopefully for the good. But early/mid 2018 was pretty splodety. I hated it, especially with the way my interactions were in early/mid 2018 on here.
4/10, the only reason why it's a 4 and not a 2 is because of the late 2018.


Will probably update in early 2020 to include 2019; if I'm still here that is
It's amazing how I saved this from some pdf laying around on my computer, isn't it?

I know all of this prolly seems really stupid but I just had to get those feelings out there; tell me what ya think.

48
General / Apophis wants to do everything....
« on: May 11, 2019, 08:53 pm »
Apophis wants to plunge the world in eternal night 2020-23...
Apophis wanna hit earth frum da back with da big meteor 2029...

49
General / Met this splode at the side of the street today
« on: April 05, 2019, 04:33 pm »
Kept rambling on about how he wanted to steal everyone's splode... NOT COOL!

50
General / Sploder Census 2019: Fandoms
« on: April 02, 2019, 05:24 pm »
fandom noun
fan·​dom | \ ˈfan-dəm  \
Definition of fandom
1 : all the fans (as of a sport)
2 : the state or attitude of being a fan [of something]


Every single one of us needs some entertainmen/escapism in our lives.
Since there are so many fandoms to list, I don't see any reason to use a conventional polling method (which would probably provide 100+ unique answers)

Please list any fandoms you consider yourself a part of and to what extent you are immersed in that fandom (in a scale from 1 to 10) for each fandom you list, please.

RATINGS
1. I'm warming up to this
2. I've watched/participated in a few things
3. Every other day I might do/watch something related to it
4. I know/watch at least 50% of the official content
5. I watch/participate in the official things 100% on a consistent basis
6. I watch fan-made content on it
7. I read fandom news articles on it
8. I read fanfiction on it daily
9. I read fanfiction on it daily and participate in multiple communities surrounding the fandom daily
10. I consistently obsess over it and there is not a single hour in my life where I don't go thinking about it.
[If you think this list needs changing please ask with any suggestions]
Example: Fandoms: Star-Wars - 6, MLP:FiM - 10
If you're unsure on your rating in a fandom then put either a question mark or a slash depending on whether you feel like you're inbetween levels or if you're just unsure entirely
Example: Fandoms: Sploder - 5/6 OR Fandoms: Sploder - ?

The thread will remain unlocked between anywhere from 15 to 30 days, depending on if enough people have commented on it for me to make a consistent chart. Once the days are up I will lock the thread, begin to collect the data, and make a chart/graph of it

51
General / i am the qt filly now
« on: April 02, 2019, 03:44 pm »
bow down

52
General / I turn 18 today
« on: March 13, 2019, 06:11 pm »
We celebrated with cake and pizza

53
General / Sploder Census 2019: Neville Goddard vs Robert Monroe
« on: March 11, 2019, 09:28 pm »
Which one do you prefer better?

54
General / Trevor Yau <3 <3 <3
« on: March 11, 2019, 07:43 pm »
<a href="https://www.youtube.com/v/rzaslJjL1i4" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/rzaslJjL1i4</a>

55
General / Honest opinion thread
« on: March 09, 2019, 10:28 am »
^

56
GEOFF: Dr. Gold, I'm GEOFF.
Loaf: He wasn't alone.
GEOFF: Uh, you don't get to bring friends.
Dr. Gold: They're not my friends.
Loaf: Don't worry, no charge for them.
GEOFF: And why would I want them?
Loaf: They were trying to grab your prize. They work for the mercenary... the masked man.
GEOFF: Liamnight? Get 'em on board, I'll call it in.
GEOFF: The GoDaddy Plan I just filled with the Agency lists me, my men, and Dr. Gold here but only one of you!
GEOFF: FIRST ONE TO TALK GETS TO STAY ON MY WEBSITE!
GEOFF: WHO PAID YOU TO GRAB DR. GOLD?
GEOFF: HE DIDN'T FLY SO GOOD! WHO WANTS TO TRY NEXT?
GEOFF: TELL ME ABOUT LIAMNIGHT! WHY DOES HE WEAR THE MASK?
GEOFF: LOT OF LOYALTY FOR A HIRED GUN!
Liamnight: Or perhaps he's wondering why someone would shoot a man before throwing him out of a website...
GEOFF: At least you can talk, who are you?
Liamnight: It doesn't matter who we are... What matters is our plan.
Liamnight: No one cared who I was 'till I put on the mask.
GEOFF: If I pull that off will you die?
Liamnight: It would be extremely painful...
GEOFF: You're a big guy!
Liamnight: For you.
GEOFF: Was getting caught part of your plan?
Liamnight: Of course!
Liamnight: Dr. Gold refused our offer in favor of yours, we had to find out what he told you.
Dr. Gold: Nothing! I said nothing!
GEOFF: Well congratulations, you got yourself caught!
Sir: Sir?
GEOFF: Now what's the next step of your master plan?
Liamnight: Crashing this website... WITH NO SURVIVORS!!!!!!

57
Personal Exhibition / Collection of Poems/Short stories I've written
« on: February 20, 2019, 09:24 pm »
The Almighty Gift 11.5.18
The gift of worlds was given to all mankind
for it was the gift that would proceed to build society.
Where all passions were born,
All seeds would grow.
The almighty gift allowed us a chance to breathe,
to build what would become the outer realm.
For the gift was the blueprint,
and the outer world the construction area
with society the construction workers.

Alas, the almighty gift would soon be forgotten,
with society becoming self-destructive,
focused on the building of buildings
and not the spirit of the artisan.
All hopes forgotten, all dreams crushed.
Civilization turned bitter and cold,
no art to behold, only steel.
All buildings replaced by strong, yet weak structures,
ugly ones that tower and dominate above all others.
And those artisans of hope replaced by empty shells,
of people who view the programs
and guzzle down the liquid of despair each morning.

Put away the programming,
and practice creativity,
for the gift of mankind is our birthright,
never to be forgotten.

------------------------------------------------------------------------

Remembering a Friend 11.9.18
O, fellow mentor of mine,
your words are well sought and
remembered throughout all of time.

For your works keep you alive,
and your spirits strong, as your
fellow followers hold you in their hearts.

You had taught us many a subject,
Oneirosophy and the likes fill the mind
with longful memories of your discussions.

Alas, you had decided that your work is
done, and another realm needed you the
most.

You had taken the mighty portal,
one made from dastardly rope and
unfulfilled dreams.

Wherever you are, whatever you do,
know that this realm still admires you,
for all the gifts you had given us.

-------------------------------------------------------------------------

Rainbow Romance 1.21.19
I reflect upon seeing her the first time.

Losing myself in those magenta eyes and blue coat.
Obsessions I obtained over her quickly doubled,
Varying in intensity as the years trekked onwards.
Even though she wasn't one of us, I still love her so.

Rainbow mane, that mane I could lose myself for days in,
And that sweet voice, whose laughter makes me smile,
Instant joy each and every time I both saw and heard her,
Not worrying about anything else while in her company,
But her next, carefully chosen words and expressed emotions,
On top of her amazing physicality, unmatched in both worlds,
Waiting for the time when she can start flying again.

Daring to push her limits with each workout she does,
Amazing stunts performed by nearly no one ever witnessed.
Seemingly sensual yet athletic and independent.
Heaven, as I know it, has come to me with this bittersweet romance.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Night 1.30.19
I look up at the wonderful heavens above
who fill me with such delight, their creator
ever so kind and delicate with each dot in
the calming darkness of the sky.

Oh Luna, I care not if your chilling winter
night makes me join amongst the stars, for
although it freezes my flesh, it thaws my
soul.

Every person turns you a blind eye, wraps
themselves in the searing influence of warmth,
while they lay flat, unacknowledging your
precious stars.

Your misleading nature chills people to sleep,
yet not take advantage of chances for renewal
and prayer.

Folks who only take one type of mental herb
each and every night, out of thousands
possible.

Their spiritual potential only a starved
seed, taught to never grow under the
night's harsh, cold, yet calming and
tranquil air.

Luna, I thank your stars, your influence,
your mystique. The air around us grows
warm as we grow still, our souls expand
while our bodies contract If only I knew
how high I could reach,
to touch the stars.

58
General / whats the plan gang
« on: February 17, 2019, 10:50 pm »
yeeyee

59
General / flag of china
« on: February 09, 2019, 12:25 pm »

60
General / oh god oh man
« on: January 24, 2019, 07:08 pm »
<a href="https://www.youtube.com/v/ozQjMDZZIW0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/ozQjMDZZIW0</a>

Pages: 1 [2] 3